Partners

Lead partner and main developer of the Trolley 2.0 with IMC.

Düsseldorf
Germany
Marchel Manheller
+49 211 74970
Municipality of Arnhem, The Netherlands
Koningstraat 38.
6811 DG Arnhem
The Netherlands
Alexander Uil
+31 263 775 607
Smart trolley grid project leader and main technical developer .
Nieuwe havenweg 23
6827 BA Arnhem
The Netherlands
Jan Fransen
+31 643 087 807
Municipality of Renkum, The Netherlands


Generaal Urquhartlaan 4
6861 GG Oosterbeek
The Netherlands
Maud de Groot
+31 26 334 8433
Smart trolley grid project partner
Postbus 96
6850 AB Huissen
The Netherlands
Eric Heijting
+31 263 259 706
Research and educational partner. Involving students in the project and conduct high-end measurement studies for verification.
Ruitenbergerlaan 45
4268 PE Arnhem
The Netherlands
Lejo Buning
+31 263658181
Development Technology support.
Hauptstrasse 4
09985 Munich
Germany
Axel Averdiek
+49 540 516 700 151
Battery development and Technology support
Anton Schober
+49 531 387 016 20
+49 151 171 414 65


Partner and parent company of Connexxion

Philipsstraat 4
8749 WE Eindhoven
The Netherlands
Hans Aldenkamp
+31 263 574 455

De grensregio’s in Europa zijn de verbindende schakels van de Europese Unie. Door samenwerking over de grens verliezen de nationale grenzen in Europa meer en meer aan betekenis. Ter ondersteuning van deze grensoverschrijdende samenwerking heeft de Europese Unie het subsidieprogramma INTERREG in het leven geroepen. Met INTERREG worden samenwerkingsprojecten langs de Europese grenzen financieel ondersteund.